אבה אניות

תרגום יונתן:

אניות אבה - דטעינין מגדיא. (איוב ט כו)

רש"י:

אניות אבה - שם נהר שוטף. (שם)

רלב"ג:

אניות אבה - רצון, שישיגו בהם הרצון. (שם)

רש"ר הירש:

ראה: אבה.