אביאל

(ראה גם: שאול)

ויהי איש מבין ימין ושמו קיש בן אביאל בן צרור בן בכורת בן אפיח בן איש ימיני גבור חיל. (שמואל א ט א)

...ושם שר צבאו אבינר בן נר דוד שאול. (שם יד נ)

מדרש תנחומא:

אמר רבי שמעון בן לקיש מפני מה זכה שאול למלכות, מפני שהיה זקנו מדליק נרות לרבים במבואות האפלים, כתוב אחד אומר ונר הוליד את קיש (דברי הימים א' ח'), וכתוב אחד אומר וקיש אבי שאול ונר אבי אבנר בן אביאל (שמואל א' י"ד), הא כיצד, אביאל שמו, ועל שהדליק נרות לרבים במבואות האפלים נקרא שמו נר. (תצוה ח)

רש"י:

בן נר - וגם אביאל אביהם נקרא נר, שהדליק נרות במבואות האפלים. (שמואל א יד נ)