אביונה

רש"י:

ותפר האביונה - חמדת נשים, כמו ולא אביתם. (קהלת יב ה)

אבן עזרא:

האביונה - הנשמה שכל אחד מתאוה לה. (שם)

ספורנו:

האביונה - דרך ההפסד תפר תאוות האוכל והמשגל. (שם)