אבימלך

ראה : אבימלך-ואברהם-ויצחק, אברהם-ואבימלך, יצחק-ואבימלך, פלשתים, שרה.