אביר יעקב

אבן עזרא:

מידי אביר יעקב - ה', מאותו כח היה יכול והיה מכלכלם. (בראשית מט כד)

רמב"ן:

אביר יעקב - ...הוא אלוקי אמת, ונכתב רק אביר יעקב ואביר ישראל, והגדולה והגבורה משם. (שם, ועיין שם עוד)

העמק דבר:

אביר יעקב - היטיב להם, וזה בא מידי אביר יעקב במדת השלום, אכן משמע שמדבר על הקב"ה נשמתא דנשמתין דישראל, ואם נפרד החוט מלמטה נרגש גם החבל העבה המחברם למעלה. (שם)