אבל

תרגום יהונתן:

אבל שרה - בקושטא. (בראשית יז יט)

רש"י:

אבל - לשון אמיתות דברים, וכן אבל אשמים אנחנו. (שם)

אבן עזרא:

אבל - אכן. (שם מב כא)

רמב"ן:

אבל - כמו אבל בן אין לה, ואני מבשרך עליו. (שם יז יט)