אבן אקדח

תרגום יונתן:

אבני אקדח - אבני גמר. (ישעיה נד יב)

רש"י:

אבני אקדח - יותן תרגם גמר, מלשון גחלים, אבנים טובות בוערות כלפידים, ויש אומרים אבנים גדולות שכל חלל הפתח קדוח בתוכן. (שם)