אבן בוחן

תרגום יונתן:

אבן בוחן - מלך תקיף גיבר ואימתן. (ישעיה כח טז)

רש"י:

אבן בוחן - מבצר. (שם)

אבן עזרא:

אבן בוחן - כמו עופל ובוחן, שציון תהיה נשגבה מאשור. (שם)

מלבי"ם:

אבן בוחן - חומר טוב וחזק. (שם)