אבן זוחלת

תרגום יונתן:

אבן הזוחלת - אבן סכותא. (מלכים א א ט)

רש"י:

אבן הזוחלת - אבן גדולה שהבחורים מנסים בה כוחם להזיזה, ויונתן תרגם סכותא, שהצופים עומדים עליה. (שם)

רד"ק:

אבן הזוחלת - שמים זוחלים לידה, או כתרגום יונתן. (שם)

אברבנאל:

אבן הזוחלת - מקום להתעלס, והבחורים באים לשחוק... (שם)