אבנים

(ראה גם: לידה)

תרגום יונתן:

האבנים - מתברא. (שמות א טז)

רש"י:

האבנים - מושב האשה היולדת... וכמוהו עושה מלאכה על האבנים, מושב יוצר כלי חרס. (שם)

אבן עזרא:

האבנים - לבן קריש האל"ף נוספת מגזרת בנים והוא המשבר, ובאמת הוא שורש. (שם)

רש"ר הירש:

האבנים - מקובל לפרשו כמושב האשה בלידתה, אולם אין למלה זו אח במקרא במובן זה... רק פעם אחת, ושם מובנה האבן של יוצר כלי החרס (ירמיה י"ח ג')... גם חז"ל במדרש רבה (א' י"ח) אינם מפרשים אבנים כמושב היולדת, אלא כאחד מאברי גופה, "מקום שהולד נפנה בו", לפי אחד הביאורים שם, והוא כנראה הרחם... מסתבר כי המיילדות נדרשו לרכז את תשומת לבן לרגע, שיקדם ללידה עצמה, דהיינו, לאותו רגע, בו מבצע העובר את הפניות הנחוצות ללידה... גם הקדר נקרא יוצר על שם הצורה שידו צרה בחומר, והאבנים שבבית היוצר מציינים ללא ספק את מקום היצירה, מקום בו מקבל חומר כלשהו את צורתו... אולי גלגל היוצר היה מורכב משתי אבנים. ייתכן אף שביסודה של המלה מונח השורש "בנה", שמשמעותו אינו רק לבנות, אלא גם לצור תבנית. (שם)