אברבנאל

ר' צדוק:

ראה חלק א אור זרוע לצדיק עמוד מט.