אגור

רש"י:

אגור - שלמה שאגר הבינה והקיאה. (משלי ל א)

מלבי"ם:

אגור - היה ממונה על השיר, ועל כן נקרא בשם המשא. (שם)