אגם

רש"י:

אגמיהם - קבוצת מים שאינם נובעין ומושכין אלא עומדין במקום אחד. (שמות ז יט)

אבן עזרא:

אגמיהם - מחוברים בעצמם מהמטר. (שם)