אגמון

רש"י:

כאגמון - כמין מחט כפוף לציד דגים. (ישעיה נח ה)

רד"ק:

כאגמון - גומא. (שם)