אגמי נפש

תרגום יונתן:

אגמי נפש - עבידן סגרא וכנשין מיא גבר לנפשיה. (ישעיה יט ט)

רש"י:

אגמי נפש - לשון וינפש, שהמים נוחים ועומדים. (שם)

אבן עזרא:

אגמי נפש - ששם נפשות הדגים. (שם)