אגן

תרגום אונקלוס:

באגנות - במזרקיא. (שמות כד ו)

אבן עזרא:

באגנות - כלים עגולים, וכן בערבית. (שם)