אגף

רש"י:

אגפיו - בכל כנפיהם, כלומר בכל כוחם יפלו. (יחזקאל יז כא)

וכל אגפיה - סביבותיה. (שם לח ו)

רד"ק:

אגפיו - חייליו. (שם יז כא)