אדום   צבע

(ראה גם: צבע)

אמונות ודעות:

...ואומר כי האדמימות המעורבת בצהיבות מעוררת כח המרה הירוקה ותכונותיה, ויתגלה בנפש כח העוז, והצהבות המעורבת בשחרות מעוררת כח המרה הלבנה, ויתגלה בנפש כח הכניעה, וכאשר מתערבים השחרות והאדמימות והצהבות המעורבת בשחרות מעוררת כח המרה הלבנה, ויתגלה בנפש כח הכניעה, וכאשר מתערבים השחרות והאדמימות והצהבות והלובן יעוררו כח הדם ותתגלה בנפש המלכות והשלטונות... (מאמר י פרק יח, וראה שם עוד)

רש"י:

אדמדם - אדום שבאדומים. (ויקרא יג מט)

עקדה:

אדומה תמימה - תמימה באדמימות, המורה על תגבורת החטא. (במדבר יט ב)

אברבנאל:

כל חלב וכל דם - ...להמקובלים דודי צח ואדום, האדום מדת הדין והצח מדת רחמים, וציוה להקריב את אלו לפניו להזכירם, ולרמוז כי זה לעומת זה עשה האלקים. (ויקרא ג יז)

מצודת דוד:

לבוש שנים - והצבע האדום טבעו לחמם. (משלי לא כא)

רש"ר הירש:

...הוכחנו כי מבין שני הגוונים האדומים השני הוא הנחות והארגמן האציל יותר, ואם הצבע האדום, צבע הדם, מייצג בדרך כלל את החיים, הרי ששני הוא הדרגה הנחותה הבהמית של החיים, ואילו ארגמן הדרגה הגבוהה יותר, האנושית. והרי השם "אדם" רומז ממש על הצבע האדום, האדם הוא האדום, הווה אומר דרגת החיים הגבוהה ביותר... (שמות כה ג)

רבינו ירוחם:

מן האדום האדום - ...האמת אגיד כי אמנם בכרכים הגדולים המעמידים לדוגמא בחלונות ראוה של מאפיות ובתי קפה, מקומות שמוכרים שם כל מיני מתיקה של מאכלים ומטעמים, הנה כשעוברים על ידם ורואים שם דברים האדומים ביותר קשה באמת לינתק מהם, ואם כי אין אני יודע אפילו איך הם בטעמם, ויתכן מאד כי לו טעמתי אותם הייתי באמת מרחיקם ממני, אבל באין חשבון ואין דעת הנה קודם כל הנני נמשך אחרי הצבע, אחרי המראה האדום שלהם. ואמנם כי במראה אדום יש סוד גדול בענינו, והעולם גם מוקסמים מזה המראה, יין אדום, או בגד אדום, וכדומה, הם גם מכשול לרבים... (דעת תורה בראשית כה ל)