אדיר

מדרש הגדול:

צללו כעופרת במים אדירים, הקב"ה נקרא אדיר, אדיר במרום ה' (תהלים צ"ג), ישראל נקראו אדירים, שנאמר ואדירי כל חפצי בם (שם ט"ז), מצרים נקראו אדירים, שנאמר (שמות ט"ו) צללו כעופרת במים אדירים, מים נקראו אדירים, שנאמר (תהלים צ"ג) מקולות מים רבים אדירים... (שמות טו י)

מלבי"ם:

אדיר הוא באיכות, וגדול בכמות. (הכרמל)

רש"ר הירש:

נאדרי - ניטיב לפרש מלה זאת אם נחשוב על "אדר", מעיל, וכן על הכתובים... אדירים משברי ים (תהלים צ"ג) שבכולם אין אדיר מציין בעיקר את התכונת הנועם, היופי והפאר, אלא את תכונת העוצמה המופלגת... אדיר הוא ואין שוה לו... (שמות טו ו)