אדם הראשון   אחר החטא

ראה: אדם הראשון-קודם ואחר החטא.