אהה

תרגום יונתן:

אהה -   קבל בעותי (בקשתי)... (ירמיה א ו ולב יז)

רש"י:

אהה -   לשון דאגה, מה תהא עלי. (שופטים ו כא)

אהה  -   לשון ילל. (ירמיה א ו)

רד"ק:

אהה - קריאת צער ודאגה. (שם)

מצודת דוד:

אהה -   ענין צעקה... (שם לב יז)