אהליאב

(ראה גם: בצלאל, משכן-מעשה)

זהר:

ואתו אהליאב בן אחיסמך למטה דן, זה הוא מצד שמאל, זה הוא מצד דין קשה, (כי דן יורה על דין), והרי העמדנו שמשני צדדים אלו, (ימין ושמאל) נעשה המשכן, (שהוא המלכות), ונתתקן בהם להתקשר בהם, שתהיה בין ימין לשמאל, והרי למדנו והעמידוהו. (פקודי לז)

העמק דבר:

חרש וחושב  - פסיק ביניהם, לומר שאהליאב השתווה לבצלאל במעשה חרש, ולא בהמצאה איך לעשות, אבל בהמצאה דרוקם נשתוו שניהם. (שמות לה לה)