אובל

רב סעדיה גאון:

אובל אולי - פתח שער הבנין ששמו אולי. (דניאל ח ב)

רש"י:

אובל אולי - נהר אולי. (שם)