אוב

(ראה גם: בעל אוב, כשוף)

תרגום יונתן:

כאובות - לגינין. (איוב לב יט)

רש"י:

אובות - נאדות בקומת אדם. (שם)