אודות

אבן עזרא:

אודות - כמו דבר. (בראשית כא יא)

הכתב והקבלה:

על אודות - ...ויתכן שאודות הוא לשון הרחקה, כדפירשנו ב"על אודות האשה הכושית". (בראשית כא יא)

על אודות האשכל - ...ונראה שאודות כאן מלשון מאד, על הפלגת הדבר. (במדבר יג כג)

רש"ר הירש:

על אודות - משמעו לרוב בענין איזה דבר סובל. (במדבר יב א)