אוד

רש"י:

האודים העשנים - יהיו בעיניך כאודים שכלתה שלהבת שלהם. (ישעיה ז ד)

רד"ק:

האודים - שלוקחים בהם האש, ונשרף מעט מעט עד שהוא קצר מאד, ואי אפשר לנטלו, ואין בו כח להבעיר אלא לצער בני הבית על ידי עשנו, כן המלכים האלה. (שם)

מלבי"ם:

האודים - עץ רך וגם אינו שורף ורק מסבב כאב עינים על ידי העשן. (שם)