אוח

אבן עזרא:

אוחים - חיות שמשתומם כל רואם, עופות. (ישעיה יג כא)