אולם

אבן עזרא:

אולם - יש מפרשים בריא כאולם, ויש מפרשים באולם, רוצה לומר בעולמם. והנכון ימות בקלות... וגם בחיים כח תולדתם בריא כאולם. (תהלים עג ד)

רד"ק:

בריא אולם - כוחם, כמו יש לאל ידי, ויש מפרשים בריאים כאולם. (שם)

רשב"ם:

ואולם - ואלא. (בראשית מח יט)