אומלל

תרגום יונתן:

אומלל - אתקטלא. (ישעיה טז ח)

ואומלל - ויצדי. (הושע ד ג)

אומלל - חלש. (תהלים ו ג)

רש"י:

אומלל - נשחת ודל כח. (תהלים ו ג)

האמללים - ענין חלשות ורפיון. (נחמיה ג לד)

אבן עזרא:

האמללים - לשון כריתה ושברון הגוף מסבל.