אונן - יהודה

(ראה גם: יהודה-בניו)

מדרש רבה:

אונן שהביא אנינה לעצמו. (בראשית פה ה)

וידע אונן, היה דש מבפנים וזורה מבחוץ. (שם שם ו)

רמב"ן:

...ואשתו קראה שם השני אונן, ולא ספר למה, ויתכן לתקש בלדתה, כי דרך נשים לקרא שם לבניהם על זה, כאם יעבץ, ויהודה לא הקפיד לשנות השם... ובבראשית רבה אמרו, אונן שהביא אנינה לעצמו, לא שהיתה זאת כונת יהודה, אבל דרשו שהשמות יורו על העתיד. (בראשית לח ג)