אופל

(ראה גם: חושך, אפלה)

רש"י:

במו אופל - במסתר. (תהלים יא ב)