אוץ

(ראה גם: מהר, חוש)

תרגום אונקלוס:

אצים - דחקין. (שמות ה יג)

העמק דבר:

אצים - דוחקים יותר מציווי פרעה. (שם)