אור ישראל

רש"י:

אור ישראל - התורה שעוסק בה חזקיה, תהיה אש לסנחריב. (ישעיה י יז)

רד"ק:

אור ישראל - שהאיר לישראל החשכה, ואכל במחנה אשור. (שם)