אותה

הכתב והקבלה:

אשר ילדה אותה ללוי - אולי היו ללוי שתי נשים, עדינה הנזכרת בספר הישר ואותה. (במדבר כו נט)