אזן

(ראה גם: כלי זיין, מלחמה)

רש"י:

על אזנך - כמו כלי זיין. (דברים כג יד)

רבינו בחיי:

אזנך - האל"ף נוספת במלה. (שם)