אזרח

(ראה גם: גר, עם, תושב)

אבן עזרא:

האיש שיש לו משפחה כסעיף הדבק בשורש נקרא אזרח, וטעמו "כאזרח רענן"... (בראשית טו יג)

כאזרח מתערה - כבעל ענפים רבים, כמהו יש לאזרח משפחה רבה, והגר הוא כגרגר נכרת מהעץ. (תהלים לז לד)

מלבי"ם:

אזרח רענן תואר לעץ המתערה ונשרש בחוזק במקום שנטעהו שם בתחלתו, ומזה שם אזרח הארץ, על התושב שנתישב במקומו מזמן הרבה. (הכרמל)

רש"ר הירש:

אזרח - הוא הנמצא במקום המאפשר את הופעתו-זריחתו. (שמות יב מח)