אחדים

תרגום אונקלוס:

ימים אחדים - זעירין. (בראשית כט כ)

אבן עזרא:

ימים אחדים - פחותים מעשרה. (בראשית כז מד)

רד"ק:

ימים אחדים - מעטים, האחד תחלת המספרים, המועט באחד. (שם)