אחוזה

(ראה גם: אדמה, רכוש)

אבן עזרא:

אחוזה - כמו נחלה, או מקום שאוחז בו בכסף. (בראשית כג ד)

מלבי"ם:

שם אחוזה מציין שאוחז ומחזיק בארץ ומשתמש בה... (בראשית יז ח)

רש"ר הירש:

אחוזה - בגרמנית "בעזיץ" (רכוש), מה שבבעלותו של אדם. דעת התורה אינה כן, המלה מופיעה בבנין נפעל "ונאחזו בתוככם", "ויאחזו בה", אדם נקשר בקרקעו, ולא להיפך שהקרקע נקשר באדם, לכן הקרקע ערב בעד האדם, ואין נשבעין על הקרקעות, כי רק נכסי דניידי נכללים באישיות האדם, ולא נכסי דלא ניידי. (שם כג ד)