אחוזת

(ראה גם: אבימלך, אברהם-ואבימלך)

תרגום אונקלוס:

ואחוזת מרעהו - וסיעת מרחמוהי. (בראשית כו כו)

רש"י:

ואחוזת - כתרגומו, סיעת מאוהביו... אחזת לשון קביצה ואגודה שנאחזין יחד. (שם)

רד"ק:

ואחוזת - שר גדול לאבימלך ושמו אחוזת... (שם)