אחו

תרגום יונתן:

באחו - בגו גומיא. (בראשית מא ב)

רש"י:

באחו - באגם, מרישק בלעז. (שם)

אבן עזרא:

באחו - יש אומרים עמק ובו צמחים, ויש אומרים שם צמח. (שם)

רמב"ן:

באחו - לרש"י אגם, ואינו כן, כי העשב עצמו יקרא אחו, כמו "ישגא אחו"... (שם)

רשב"ם:

באחו - מקום עשבים. (שם)

רש"ר הירש:

אחו - כר דשא, משורש "אחה" לחבר, מיני דשאים אוהבים חברה, ובדרך כלל אינם צומחים לבדם. (שם)