אחר   בשש

(ראה גם: בשש, התמהמה)

מלבי"ם:

אחר מציין האיחור בבחינת זמן קבוע, ויש מתאחר ובלתי מתמהמה, כמו אם נקבע הזמן על שעה אחת והוא בא לשתי שעות, הוא מתאחר אף שלא מתמהמה. (הכרמל)

בושש - הוא על יותר מהרגיל, אחור - יותר מהזמן הקצוב. (שופטים ה כח)

הכתב והקבלה:

אל תאחרו אותי - הוא עכוב יותר מהזמן הראוי, התמהמה הוא להתעכב מאיזה טעם במקום שהיה לו למהר, ובושש הוא עכוב לשעות. (בראשית כד נו)

כי בשש משה - הוא אחור מאונס, ולאחר הוא התעכבות מרצון ומשמחה. (שמות לב א)