אחר כן

מלבים:

יש הבדל בין אחר כן ובין אחרי כן, כי מלת אחר הוא אחר דבר אחד, ואחר כן ואחרי כן שניהם מורים שיעשה הדבר השני אחר דברים רבים קודמים, וההבדל ביניהם הוא, שאחר כן מציין אחר דברים רבים שנזכר בענין שהם תלוים זה בזה ומוכרחים ומחויבים אל המעשה שאחריה... ומלת אחרי כן מציינת דברים רבים שונים שלא נזכרו בענין ובלתי תלוים זה בזה, ואינם מוכרחים ומחויבים לקדם להמעשה המתאחר, כמו "ואחרי כן יצאו ברכוש גדול"... (הכרמל)

הכתב והקבלה:

ראה אחר.