אחרית

מלבי"ם:

שם אחרית בא לרוב על שכר עולם הבא, שהוא אושר האחרון והתכלית, כמו "אחרית הימים" על ימי התיקון והישועה העתידה... (הכרמל)