אחשתרנים

רש"י:

האחשתרנים - גמלים הממהרים לרוץ. (אסתר ח י)

אבן עזרא:

האחשתרנים - יש מפרשים פרדים. (שם)