אח

(ראה גם: אהה, אוי)

רש"י:

אח - צעקת יגון. (יחזקאל ו יא)

רד"ק:

אח - כמו אוי ואבוי. (שם)

מלבי"ם:

אח - שמחה על עונש ה'. (שם)