אי   איפה

(ראה גם: איה, איפה)

רש"י:

אי כבוד - אין. (שמואל א ד כא)

אבן עזרא:

אי כמו איה, ומלת איפה מורכבת ממלות שתים. (בראשית ד ח)

רד"ק:

אי - אין, או איה. (שמואל א ד כא)

מלבי"ם:

איה - ישאל אם העצם פה לפנינו, איפה ישאל אם העצם נמצא בכלל בעולם. (ישעיה יט יב)

בשאלת איה ישאל אם העצם אשר הוצרך להיות במקום השואל הוא המבוקש, ושואל אם העצם הוא פה לפנינו במקום שצריך להיות כמו איה שרה אשתך, שצריכה להיות בבית במקומה, ואיה מציין שאלת המקום המוגבל הידוע. (הכרמל)

רש"ר הירש:

אי - אי הוא מקום נפרד ומוגבל לעצמו, וא י היא שאלה על אדם שאינו נוכח. (בראשית ד ט)