אי מזה

רש"י:

אי מזה - אי מקום שתוכל לומר מזה אני בא. (איוב ב ב)

אלשיך:

אי מזה - ולא אמר מאין, כי לא יוכל לומר משוט בארץ, דהיינו שמתרחב באין מעצור, כי איוב עמד בפניו, ויוכל לקטרג רק על מקום פרטי ולא על הכלל. (שם)