איבה

(ראה גם: אויב, שנאה)

אבן עזרא:

ואיבתי - בעבור שמצאו חכמי ספרד איבה בלי יו"ד וכדומה, אמרו שאין פועל פחות מג' אותיות, ואיבה מעלומי העי"ן. (שמות כג כב)

הכתב והקבלה:

שונאך - שנאה היא התנגדות בלב שאינה יוצאת החוצה, ונופלת גם על מושגים, כגון שנאת מוסר, איבה מתכוונת להזיק ככל יכלתה... (שמות כג ד)

רש"ר הירש:

ואיבה אשית - אנטיפטיה לנחש, הממחישה לאדם את ההבדל העקרוני שבינו לבהמה, וכי אינו צריך להכנע ליצר הבהמי שבו... (בראשית ג טו)