איל   כח

תרגום יונתן:

אילותי - תוקפי. (תהלים כב כא)

רש"י:

אילותי - כוחי. (שם)