איל   מישר

(ראה גם: אילון)

רש"י:

איל פארן - כתרגומו מישר, ואומר אני שאין איל לשון מישור, אלא מישור של פארן איל שמו, ושל ירדן ככר שמו... (בראשית יד ו)

רמב"ן:

איל פארן - רש"י, ואלו היה כן היה אונקלוס מתרגם בשמם אילא דפארן, אילוני דממרא, כמנהגו בשמות, ומי הזכיר לו במקומות הרבים ההם המישור הם כולם או הרים הגבוהים... (שם)